Công ty TNHH DAIFU Việt Nam

Công ty TNHH DAIFU Việt Nam

工業大富べトナーム有限会社

397/1A, KP. Tân An, P. Tân Đông Hiệp,Tx. Dĩ An,T. Bình Dương.

Japan Vietnam
Tel:0274 3776 159
Fax: 0274 3776 158
Công Ty TNHH DAIFU VN với 100% vốn đầu tư từ NHẬT BẢN. HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Công Ty TNHH DAIFU VN với 100% vốn đầu tư từ NHẬT BẢN
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Công ty TNHH Daifu Việt Nam
Điện thoại
Mr Quốc Thắng
thang.daifu@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Điện thoại
Ms Thanh Thảo
theplamkhuon@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Điện thoại
Ms Kiều Trang
daifusteel@gmail.com
Sản Phẩm Mới
Nhôm A7075
Nhôm A6061 tròn
Nhôm A6061 tấm
Thép khuôn nhựa p20
Thép khuôn nhựa 2083
Thép khuôn nhựa NAK80